هزینه تحصیل در کانادا و آمریکا بستگی به مقطع تحصیلی، شهر و استان محل تحصیل و همچنین نوع موسسه آموزشی دارد. کانادا و آمریکا دارای موسسات آموزشی دولتی و خصوصی می باشند، که هزینه تحصیل در موسسات خصوصی معمولا بالاتر می باشد. همچنین هزینه تحصیل در آمریکا عموما بیشتر از کانادا است.

هزینه تحصیل در کانادا

هزینه تحصیل در کانادا بستگی به استان محل تحصیل دارد. هزینه تحصیل در استان اونتاریو معمولا بالاتر از سایر استان هاست و هزینه تحصیل در کبک کمتر از استان های دیگر کانادا می باشد.

دوره زبان: هزینه هر ترم چهار ماهه زبان حدود 6 تا 7 هزار دلار

دوره کالج: هزینه تحصیل برای هر ترم چهار ماهه حدود هفت تا ده هزار دلار است

متوسط شهریه تحصیلی در سال 2019-2020 در دوره لیسانس و فوق لیسانس و دکتری در جدول زیر آمده است.

گروه تحصیلی لیسانس فوق لیسانس و دکتری
Education21,00015,000
Visual and performing arts, communications25,00015,000
Humanities29,00014,000
Social and behavioral sciences28,00015,000
Law, legal professions and studies33,00017,000
Business management and administration28,00024,000
Executive MBAN/A66,000
Regular MBAN/A40,000
Physical and life sciences and technologies31,00015,000
Mathematics, computer and sciences33,00016,000
Engineering33,00019,000
Architecture and related technologies26,00024,000
Agriculture, natural resources and conservation26,00014,000
Dentistry56,00023,000
Medicine32,000N/A ed-hrvatski.com
Nursing22,00016,000
Pharmacy40,00013,000
Veterinary medicine63,00011,000
Other health, parks, recreation and fitness24,00018,000

هزینه تحصیل در آمریکا

هزینه تحصیل در آمریکا بستگی به نوع دانشگاه و یا کالج و ایالت محل تحصیل دارد. هزینه تحصیل در دانشگاه های دولتی و یا ایالتی معمولا کمتر است.

1. دوره زبان: هزینه هر ترم چهار ماهه زبان حدود هفت تا ده هزار دلار

2. دوره کالج: هزینه تحصیل برای هر ترم چهار ماهه حدود هشت در دوازده هزار دلار است

3. دوره لیسانس: هزینه تحصیل برای هر ترم چهار ماهه برای رشته های عمومی حدود نه تا پانزده هزار دلار و برای رشته های فنی حدود ده تا بیست هزار دلار است

4. دوره فوق لیسانس و دکتری: هزینه تحصیل برای هر ترم چهار ماهه حدود نه تا پانزده هزار دلار است.

 هزینه زندگی در هنگام تحصیل

هزینه زندگی دانشجویی در هنگام تحصیل بستگی به محل تحصیل و امکانات رفاهی دارد. امکان اخذ خوابگاه در بیشتر دانشگاه ها و کالج های کانادا و آمریکا فراهم می باشد. دانشجویان همچنین می توانند در محل های مسکونی خارج از دانشگاه و یا کالج زندگی نمایند. دانشجویان همچنین می توانند در پانسیون زندگی نمایندو مهمترین ویژگی زندگی در پانسیون امکان آشنایی با فرهنگ مردم شهر محل تحصیل و یادگیری سریعتر زبان انگلیسی می باشد. دانش آموزان در هنگام تحصیل می توانند از امکانات پانسیون و زندگی با خانواده های کانادایی استفاده نمایند. سکونت در پانسیون بویژه برای دانش آموزان دوره های دبیرستان که سن کمتری دارند توصیه می گردد.

در پانسیون ها، خانواده های مورد تایید دبیرستان، کالج و یا دانشگاه بوده دانشجویان با توجه به سلایق و محدودیت های شخصی به این خانواده ها معرفی می گردیند. خانواده ها مسوول تهیه امکانات زندگی، مطالعه و تغذیه دانش آموزان و دانشجویان (حداقل دو وعده غذا) بوده و رفتار آنها را در هنگام اقامت زیر نظر خواهند داشت.

هزینه های زندگی به طور متوسط به صورت زیر است.

1. هزینه خوابگاه دانشجویی ( یک اطاق با سرویس مشترک): حدود پانصد دلار در ماه

2. هزینه خوابگاه دانشجویی ( یک واحد کامل یک خوابه): حدود هزار دلار در ماه

3. هزینه زندگی بیرون دانشگاه و یا کالج ( یک اطاق با سرویس مشترک): حدود پانصد تا هزار دلار در ماه

4. هزینه زندگی بیرون دانشگاه و یا کالج ( یک واحد کامل یک خوابه): حدود هزار تا هزار و پانصد دلار در ماه

5. هزینه زندگی در پانسیون (همرا با غذا): حدود هزاردلار در ماه

6. سایر هزینه های زندگی (رفت و آمد، لباس و غیره): حدود پانصد دلار در ماه

سایر هزینه های تحصیل

دانشجویان علاوه بر پرداخت هزینه های تحصیل که شهریه می باشد دارای هزینه های دیگری نیز می باشند که بعضی از آنها فقط یک بار در سال پرداخت می گردد و برخی دیگر فقط در هنگام ثبت نام پرداخت خواهد شد. مهمترین این هزینه ها به صورت زیر می باشند.

1. هزینه های لوازم تحصیلی حدود پانصد تا هزار دلار در سال که بستگی به رشته تحصیلی دارد

2. هزینه بیمه حدود هفتصد دلار در سال

3. هزینه های ثبت نام حدود دویست دلار