تعویق شروع ترم های تحصیلی به پاییز

در پی گسترش ویروس کرونا در کشور های مختلف از جمله کانادا و بسته شده مرزهای کانادا، دانشگاه ها و کالج های کانادا به متقاضیان دارای پذیرش تحصیلی برای ترم های بهار (ماه می) و تابستان (جولای) توصیه کرده اند تا با ارسال نامه به اداره پذیرش نسبت به تغییر شروع ترم تحصیلی خود به پاییز سال 2020 اقدام نمایند. متقاضیان دارای پذیرش همچنین میتوانند پذیرش خود را منتفی و شهریه پرداختی خود را بدون هیچگونه جریمه از کالج یا دانشگاه دریافت کنند. ارسال تقاضا به کالج باید بلافاصله و اوایل ماه آپریل به سفارت ارسال شده باشد.
با توجه به شرایط فعلی، امکان دریافت به موقع ویزای کانادا برای شروع ترم تحصیلی بهار و یا تابستان بسیار پایین می باشد.