ارزیابی

متقاضی گرامی، مراحل قبول پرونده های دانشجویی و اخذ پذیرش و ویزا از سوی شرکت اسکای نت بصورت زیر انجام خواهد گرفت

مرحله مشاوره، ارزیابی مدارک و قبول پرونده

پس از مطالعه اطلاعات مربوط به رشته تحصیلی، هزینه تحصیل و سایر شرایط تحصیل در وب سایت این شرکت فرم ارزیابی را با ارایه اطلاعات کامل تحصیلی و زبان تکمیل و ارسال نمایید. توجه کنید که شرایط متقاضی در زمان ارسال فرم ارزیابی می گردد. چنانچه مدرک زبان خود را هنوز دریافت نکرده اید در ارزیابی ما متقاضی بدون مدرک زبان محسوب خواهید شد. پس از دریافت تاییدیه و یا پس از مشاوره با نمایندگان اسکای نت، در صورت تمایل به استفاده از خدمات اسکای نت، ریز نمرات، مدرک زبان (در صورتی که دارید)، و رزومه خود برای ما اسکن و ایمیل نمایید. مدارک شما ارزیابی کامل شده و در صورت قبولی پرونده شما، اطلاعات تکمیلی پذیرش و شرایط آن همراه با هزینه خدمت ما برای شما ارسال می گردد.

 

مرحله عقد قرارداد

در این مرحله باید قراردادی بین متقاضی و شرکت اسکای نت منعقد گردد. این قرارداد وظایف این شرکت و متقاضی را مشخص می نماید. وظایف شرکت اسکای نت در این قرارداد مشاوره تحصیلی، اخذ پذیرش و ارسال پرونده ویزای دانشجویی، راهنمای مصاحبه (برای ویزای آمریکا)، و برنامه تحصیلی (برای ویزای کانادا) می گردد. هزینه خدمات این شرکت در دو مرحله دریافت می گردد. پرداخت اول در هنگام امضای قرارداد و پرداخت دوم پس از اخذ پذیرش و هنگام ارسال پرونده ویزای دانشجویی. پرداخت هزینه ها از ایران به ریال معادل و توسط یک صرافی دارای قرارداد با اسکای نت انجام می گیرد. نحوه تماس با صرافی به متقاضی اعلام خواهد شد. هزینه های پذیرش و ویزا را می تواند به مستقیم نیز به حساب اسکای نت در کانادا ارسال نمایید.

تضمین

اخذ پذیرش برای موکلین این شرکت تضمینی می باشد. در صورت عدم پذیرش، هزینه های اخذ شده مسترد خواهد گردید. در صورت رد پرونده ویزای دانشجویی به دلیل نقص پرونده، محل تحصیل و یا رشته تحصیلی هزینه اخذ شده مسترد می گردد.

امضای قرارداد

پس از دریافت قرارداد صفحه دوم آن را امضا کرده و برای ما ایمیل نمایید. برای پرداخت قسط اول، با صرافی طرف قرارداد با اسکای نت در ایران تماس گرفته و مبلغ مورد نظر را به ریال پرداخت نمایید.

مرحله تهیه و ارسال مدارک

پس از عقد قرارداد و پرداخت هزینه اولیه، لیست مدارک مورد نیاز برای پذیرش، فرم ها، و دستورالعمل تکمیل پرونده پذیرش به صورت یک پکیج برای شما ارسال می گردد. برای اخذ ویزا، پکیج جداگانه ای شامل لیست مدارک ویزا همراه با سایر اطلاعات را نیز دریافت خواهید نمود. ابتدا فرم های پذیرش و مدارک پذیرش را آماده و برای ما ارسال نمایید. مدارک مربوط به ویزا را نیز کمک کمک آماده کرده و پی از اخذ پذیرش برای این شرکت ارسال نمایید.

اخذ پذیرش و ارسال پرونده ویزای دانشجویی

پس از اخذ پذیرش، متقاضی باید مدارک ویزا را برای اسکای نت ارسال نماید.

برای پرونده ویزای کانادا: اسکای نت پرونده ویزای دانشجویی را آماده و همراه مدارک برای سفارت کانادا ارسال می نماید. برای ویزای آمریکا: اسکای نت پرونده متقاضی را به سفارت آمریکا در ارمنستان، امارات و یا ترکیه ارسال و وقت مصاحبه خواهد گرفت. متقاضی برای مصاحبه آماده می گردد و سپس مدارک پذیرش همراه با راهنمای مصاحبه و یاسر اطلاعات برای متقاضی پست خواهد گردید.