فرم ارزیابی

فرم ارزیابی وضعیت تحصیلی

 The-Next-Step-High-School-Students[1]

متقاضی گرامی به منظور بررسی شرایط خود برای تحصیل در کانادا و یا آمریکا، یکی از فرم های ارزیابی زیر را تکمیل و برای ما ارسال نمایید. چنانچه نیاز به بررسی دقیق تر شرایط خود می باشد، لطفا رزومه و ریز نمرات و مدارک تحصیلی خود را برای ما ایمیل نمایید. لطفا توجه داشته باشد که تمامی اطلاعات مربوط به معدل، نمرات دروس تخصصی و وضعیت زبان برای ارزیابی دقیق تحصیلی ضروری می باشد.

قبل از ارسال فرم به نکات زیر توجه نمایید:

1. خدمات این موسسه تنها برای کانادا و آمریکا می باشد.

2. نحوه تحصیل در رشته های پزشکی در کانادا و آمریکا با ایران متفاوت می باشد. اطلاعات بیشتر

3. نحوه تحصیل در رشته های حقوق در کانادا و آمریکا با ایران متفاوت می باشد. اطلاعات بیشتر

4. شرایط اخذ بورسیه تحصیلی را در این لینک مطالعه نمایید.

فرم های ارزیابی

لطفا فرم ارزیابی مناسب با شرایط خود را تکمیل نمایید:

فرم 1: برای متقاضیان تحصیل در دبیرستان و پیش دانشگاهی با شرایط زیر:

1. شما در حال تحصیل در سال های اول تا سوم دبیرستان می باشد.

2. شما دارای مدرک دیپلم هستید ولی دارای مدرک پیش دانشگاهی نمی باشید.

فرم ارزیابی 1:  برای تحصیل در دبیرستان (Grade 9-12)

————————————————————————————————————

فرم 2: برای متقاضیان تحصیل درمقطع لیسانس، و دوره های زبان و کالج با شرایط زیر:

1. شما دارای دیپلم دبیرستان و مدرک پیش دانشگاهی هستید.

فرم ارزیابی 2: برای تحصیل لیسانس و کالج عمومی (دوره های 2 تا 4 ساله)

———————————————————————————————————–

فرم 3: برای متقاضیان تحصیل درمقطع فوق لیسانس و دکتری با شرایط زیر:

1. شما دارای دیپلم دبیرستان و مدرک پیش دانشگاهی هستید.

2. برای تحصیل فوق لیسانس شما دارای مدرک لیسانس با معدل بالای 15 هستید.

3. برای تحصیل دکتری شما دارای مدرک فوق لیسانس با معدل بالای 16 هستید.

4. شما دارای مدرک IELTS با نمره حداقل 6.5 و یا TOEFL ibt  با نمره حداقل 90 هستید.

 فرم ارزیابی 3: برای تحصیل فوق لیسانس و دکتری

 ———————————————————————————————————–

فرم 4: برای متقاضیان تحصیل درمقطع فوق لیسانس و دکتری با شرایط زیر:

1. شما دارای دیپلم دبیرستان و مدرک پیش دانشگاهی هستید.

2. برای تحصیل فوق لیسانس شما دارای مدرک لیسانس هستید.

3. برای تحصیل دکتری شما دارای مدرک فوق لیسانس هستید.

4. شما دارای مدرک  (6.5) IELTS  یا (90) TOEFL ibt نمی باشد.

 فرم ارزیابی 4: برای تحصیل فوق لیسانس و دکتری بدون مدرک زبان

———————————————————————————————————