ارزیابی تحصیلی

متقاضی گرامی به منظور بررسی شرایط خود برای تحصیل در کانادا و یا آمریکا، فرم ارزیابی زیر را تکمیل و برای ما ارسال نمایید. چنانچه در فرم ارزیابی واجد شرایط شناخته شوید، برای بررسی نهایی باید ریز نمرات، پاسپورت و سایر مدارک مانند مدرک زبان و جی آر ای خود را برای ما ایمیل نمایید. لطفا توجه داشته باشید که برای ارزیابی پرونده های تحصیلی کلیه اطلاعات مربوط به معدل، رشته و وضعیت زبان ضروری می باشد.

 قبل از ارسال فرم به نکات زیر توجه نمایید:

  1. خدمات اسکای نت تنها برای تحصیل در کانادا و آمریکا می باشد.
  2. شرایط تحصیل در رشته های پزشکی در کانادا و آمریکا با ایران متفاوت می باشد. اسکای نت پرونده تحصیل در رشته های پزشکی، داروسازی و یا دندانپزشکی نمی پذیرد.
  3. شرایط تحصیل در رشته حقوق در کانادا و آمریکا با ایران متفاوت می باشد. اسکای نت پرونده تحصیل در رشته حقوق نمی پذیرد.
  4. تحصیل در کانادا و آمریکا رایگان نمی باشد. بورسیه و کمک هزینه تحصیلی در بسیاری از پرونده ها تنها بخشی از هزینه های تحصیل و زندگی را تامین خواهد نمود.
  5. امکان اخذ پذیرش بدون شرط برای فوق لیسانس یا دکتری بدون مدرک زبان امکان پذیر نمی باشد.

شروع ترم های تحصیلی و آخرین مهلت ثبت نام

دوره های دبیرستان و کالج:

شروع ترم: سپتامبر، ژانویه، جولای

آخرین مهلت ثبت نام: چهار ماه قبل از شروع ترم

دوره های لیسانس:

شروع ترم: سپتامبر، ژانویه

آخرین مهلت ثبت نام: شش ماه قبل از شروع ترم

دوره های فوق لیسانس:

شروع ترم: سپتامبر، ژانویه (پذیرش محدود)

آخرین مهلت ثبت نام: شش تا هشت ماه قبل از شروع ترم

دوره های دکتری:

شروع ترم: سپتامبر

آخرین مهلت ثبت نام: هشت تا نه ماه قبل از شروع ترم

فرم ارزیابی

Personal Information

Please enter your first name.

Please enter your last name.

!!! IMPORTANT !!! This Email will be use for contacting with you.

Please enter your Email again.

Application Information

Please select which type of application you want.

Please choose the program that you are interested in.

Please specify what do you want:

Please choose the program that are you interested in.

Please specify what do you want:

Please choose the program that are you interested in.

Please specify what do you want:

Please choose the program that are you interested in.

Please specify what do you want:

Educational Information

Please choose the most recent grade that you completed.

Please enter when you finished grade 12.

Grade 12 GPA.

English Skills

Please select your level of English.

Everything else about your situation.

CAPTCHA
لطفا صبر کنید