تعویق شروع ترم های تحصیلی

تعویق شروع ترم های تحصیلی به پاییز در پی گسترش ویروس کرونا در کشور های مختلف از جمله کانادا و بسته شده مرزهای کانادا، دانشگاه ها و کالج های کانادا به متقاضیان دارای پذیرش تحصیلی برای ترم های بهار (ماه… اطلاعات بیشتر