Biometrics

سیستم بیومتریک برای متقاضیان ویزای دیداری، دانشجویی و کار

دریافت ویزای کانادا از جمله دانشجویی کانادا نیازی به مصاحبه ندارد. با این حال طبق قانون جدید کانادا، متقاضیان بسیاری از کشور ها ازجمله ایران بایستی برای درخواست ویزا در یکی از سفارت  خانه های کانادا یا مراکز وک انگشت نگاری شوند. انگشت نگاری انجام شده ده سال اعتبار دارد و نیاز مجدد به انگشت نگاری تا ده سال نیست. انگشت نگاری برای تمام افراد متقاضی ویزا در خانواده الزامی است بجر بچه های پایین از 14 سال.

انجام بیومتریک در ارسال پرونده به صورت انلاین

در شرکت اسکای نت ارسال تقاضای ویزا بصورت آنلاین انجام می گیرد و متقاضی بایستی فقط برای دادن اثر انگشت به  سفارت کانادا مربوطه مراجعه نماید. دریافت ویزای کانادا نیازی به مصاحبه ندارد.

قدم اول – وجه سرویس بیومتریک که 85 دلار می باشد را همراه با هزینه بررسی مدارک پرداخت می نمایید. سپس تقاضای ویزا بطور آنلاین ارسال می گردد. پس از ارسال پرونده در صورتیکه سیستم بیومتریک شامل شما شود، نامه بیومتریک برای مراجعه به سفارت از طرف سفارت به اسکای نت ارسال شده و به شما داده می شود.
قدم دوم – برای ارائه مشخصات بیومتریک خود در یکی از دفاتر وک حضور پیدا کنید. می توانید به هر دفتر وک و در هر کشوری مراجعه نمایید. انتخاب دفتر وک هیچ تاثیری در قبولی پرونده ندارد. مراجعه به دفتر وک و تکمیل بایومتریک نیازی به وقت قبلی ندارد با این حال برای انگشت نگاری در ترکیه یا برخی کشور های دیگر امکان رزرو وقت قبلی وجود دارد. برای انجام انگشت نگاری فقط نامه سفارت و پاسپورت مورد نیاز خواهد بود.
قدم سوم- در صورت قبولی پرونده نامه درخواست پاسپورت برای زدن برگه ویزا برای شما ارسال میشود. متقاضی باید پاسپورت را به سفارت ارسال کند. ارسال پاسپورت به صورت حضوری یا از طریق شرکت های مسافرتی انجام میگیرد.

Visa Application Center VAC in Turkey

http://www.vfsglobal.ca/canada/Turkey