نحوه استفاده از خدمات اسکای نت

خدمات اسکای نت برای قبول پرونده های دانش آموزی و دانشجویی بصورت زیر انجام می گیرد

مرحله ارزیابی مدارک و قبولی پرونده

پس از مطالعه اطلاعات رشته های تحصیلی، هزینه تحصیل و سایر شرایط تحصیل در وب سایت این شرکت،  فرم ارزیابی را با ارایه اطلاعات کامل تحصیلی خود تکمیل و ارسال نمایید. توجه کنید که شرایط متقاضی در زمان ارسال فرم بررسی می گردد. چنانچه مدرک زبان خود را هنوز دریافت نکرده اید شما در ارزیابی ما متقاضی بدون مدرک زبان محسوب خواهید شد.

پس از مشاوره با اسکای نت، در صورت تمایل به استفاده از خدمات اسکای نت، مدارک تحصیلی خود را شامل ریز نمرات، و مدرک زبان (در صورتی که دارید) همراه با پاسپورت و آدرس کامل برای ما اسکن و ایمیل نمایید. مدارک شما ارزیابی کامل شده و در صورت قبولی، اطلاعات تکمیلی پذیرش و شرایط آن همراه با هزینه خدمت ما برای شما ارسال می گردد.

مرحله عقد قرارداد
در این مرحله باید قراردادی بین متقاضی و شرکت اسکای نت منعقد گردد. این قرارداد وظایف شرکت اسکای نت و متقاضی را مشخص می نماید. وظایف شرکت اسکای نت در این قرارداد مشاوره تحصیلی، اخذ پذیرش و ارسال پرونده ویزای دانشجویی، راهنمای مصاحبه (برای ویزای آمریکا)، و برنامه تحصیلی (برای ویزای کانادا) می باشد. هزینه خدمات این شرکت در دو مرحله دریافت می گردد. پرداخت اول در هنگام امضای قرارداد و پرداخت دوم پس از اخذ پذیرش و در هنگام ارسال پرونده ویزای دانشجویی.
متقاضی میتواند هزینه خدمات اسکای نت را به ریال در ایران و یا مستقیما به حساب شرکت در کانادا واریز نماید. پس از دریافت قرارداد صفحه دوم آن را امضا کرده و برای ما ایمیل نمایید.

مرحله تهیه و ارسال مدارک
پس از عقد قرارداد و پرداخت هزینه اولیه، لیست مدارک مورد نیاز برای پذیرش، فرم ها، و دستورالعمل تکمیل پرونده پذیرش به صورت یک پکیج برای شما ارسال می گردد. برای اخذ ویزا، پکیج جداگانه ای شامل لیست مدارک ویزا همراه با سایر اطلاعات را دریافت خواهید نمود.

در مرحله پذیرش، فقط مدارک تحصیلی و اطلاعات شخصی و خانوادگی مورد نیاز می باشند. مدارک مربوط به ویزا مانند مدارک مالی و برنامه تحصیلی بعد از اخذ پذیرش مورد نیاز خواهند بود.

اخذ پذیرش برای موکلین این شرکت تضمینی می باشد و پذیرش تحصیلی بسته به مقطع تحصیلی و محل تحصیل بین 2 هفته تا 6 ماه زمان خواهد برد.

ارسال پرونده ویزای دانشجویی

پس از اخذ پذیرش، متقاضی باید مدارک دریافت ویزای دانشجویی را برای اسکای نت ارسال نماید. تکمیل پرونده ویزا 2 هفته زمان خواهد برد. اسکای نت پرونده ویزای دانشجویی را همراه با برنامه تحصیلی آماده و همراه مدارک برای سفارت کانادا ارسال می نماید. پس از ارسال پرونده، نامه مربوط به انگشت نگاری و نحوه انجام آن به متقاضی داده خواهد شد.

ویزای آمریکا: اسکای نت پرونده متقاضی را به سفارت آمریکا در ارمنستان، امارات و یا ترکیه ارسال و وقت مصاحبه خواهد گرفت. متقاضی برای مصاحبه آماده می گردد و سپس مدارک پذیرش همراه با راهنمای مصاحبه و سایر اطلاعات به آدرس متقاضی ارسال خواهد گردید.

تضمین ویزای دانشجویی

مسئولیت صدور ویزای دانشجویی تنها به عهده اداره مهاجرت کانادا می باشد و افسر بخش ویزای دانشجویی سفارت بر اساس مدارک داخل پرونده مانند نامه پذیرش، مدارک مالی، برنامه تحصیلی، ویزای دانشجویی صادر می نماید. توجه داشته باشد که تضمین قبولی ویزاهای دانشجویی اعتبار و ضمانت اجرایی ندارد. درصد قبولی پرونده های ارسالی اسکای نت برای متقاضیان ایرانی بالاتر از بسیاری موسسات دیگر است و تجربه اسکای نت در تنظیم پرونده های یزا و تهیه برنامه تحصیل در کانادا شانس موفقیت پرونده را بالا خواهد برد.