کانادا دارای تعداد زیادی مدارس و دبیرستان بین المللی می باشد و محصلین بسیاری از کشورهای مختلف در آن مشغول به تحصیل هستند. از مزایای تحصیل در مدارس و دبیرستان های کانادا امکان یادگیری زبان انگلیسی در هنگام تحصیل می باشد. به محصلین در پایان دوره دبیرستان، مدرک گرید دوازده اعطا می گردد و محصلین می توانند در دانشگاه بدون نیاز به مدرک زبان انگلیسی تحصیل نمایند.

مدارس کانادا
شرایط عمومی تحصیل در مدارس و دبیرستان های کانادا به شرح ذیل می باشد

• معدل بالای 15 در دو سال قبل و آشنایی مقدماتی به زبان انگلیسی

• معرفی یک نفر در کانادا بعنوان قیم در هنگام تحصیل درصورتی که سن متقاضی کمتر از 18 سال باشد.

به محصلین با توجه به نمرات سال های قبل دروس مدرسه و دبیرستانی همراه با دروس زبان انگلیسی داده خواهد شد. به فارغ التحصیلان، دیپلم دبیرستان (گرید 12) اعطا می گردد. متقاضیان معمولا پس از اخذ پذیرش باید هزینه یک سال تحصیل را (حدود 15 تا 20 هزار دلار) به مدرسه پرداخت نمایند تا مدارک کامل پذیرش برای آنها ارسال گردد. این سپرده در صورت عدم اخذ ویزای دانشجویی به طور کامل برگردانده می شود. برخی مدارس از متقاضی گواهی حساب بانکی با موجودی کافی برای یک سال تحصیل را هنگام اخذ پذیرش درخواست میکنند.

درصورتی که سن متقاضی کمتر از 18 سال باشد و متقاضی نتواند کسی را بعنوان قیم معرفی نماید، این شرکت ترتیبات لازم را برای تعیین قیم قانونی انجام می دهد.

امکانات تحصیلی در مدارس و دبیرستان ها
دانش آموزان در هنگام تحصیل می توانند از امکانات پانسیون و زندگی با خانواده های کانادایی استفاده نمایند. این خانواده ها طرف قرارداد دبیرستان و مورد تایید بوده و دانش آموزان با توجه به سلایق و محدودیت های شخصی (سن، جنسیت، خصوصیات) به این خانواده ها معرفی می گردند. خانواده ها مسوول تهیه امکانات زندگی، مطالعه و تغذیه دانش آموزان (حداقل دو وعده غذا) بوده و رفتار دانش آموزان را در هنگام اقامت زیر نظر خواهند داشت. مدیران مدارس و دبیرستان ها در پایان تحصیل با ارایه مشاوره به دانش آموزان شرایط ادامه تحصیل آنان را در مقاطع بالاتر فراهم خواهد نمود. خانواده های محصلین می توانند برای دیدار فرزندان خود در کانادا و یا آمریکا درخواست ویزای توریستی نمایند. امکان گرفن ویزای دیدار از فرزندان در حال تحصیل بسیار بالا می باشد.

هزینه تحصیل در مدارس و دبیرستان
هزینه تحصیل در مدرسه و دبیرستان بستگی به استان محل تحصیل و نوع خدمات رفاهی ها دارد. هزینه تحصیل دربه صورت زیر می باشد

• شهریه مدارس و دبیرستان ها حدود 15 تا 20 هزار دلار هزار دلار در سال

• هزینه زندگی در پانسیون حدود 1000 تا 1500 دلار در ماه

• هزینه بیمه حدود 700 دلار در سال