ترم پاییز مدارس کانادا

کانادا دارای تعداد زیادی مدارس و دبیرستان بین المللی می باشد و محصلین بسیاری از کشورهای مختلف در آن مشغول به تحصیل هستند. از مزایای تحصیل در مدارس و دبیرستان های کانادا امکان یادگیری زبان انگلیسی در هنگام تحصیل می… اطلاعات بیشتر